Avgifter er sure penger. Ingen tvil om det, noen ganger er det ikke vei utenom