– Vi er klar over at dette er en forholdsvis høy prisklasse i forhold til husets tilstand

Mens leilighetsmarkedet på Jessheim har gått tregere den siste tiden, er det fortsatt et godt marked for eneboliger, ifølge DNB Eiendom.