Denne hallen er dimensjonert for 700 elever. Snart kan antallet bli 1.800: – Ofte 90 personer her samtidig

Politikeren mener en mulig utvidelse av Jessheim videregående skole er en gylden mulighet for å skaffe kommunen flere hallflater.