↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

975 44 278

Besøksadresse

Storgata 4
2050 JESSHEIM
  1. Beskrivelse

SELSKAP

Ideell Økonomi AS er totalleverandør av regnskaps og økonomitjenester, rådgivning og administrative tjenester.

Vi leverer også kurs og kompetanseutvikling, åpne så vel som tilpasset din virksomhet.

 

KOMPETANSE

Vi har god kompetanse på 

Prosjektregnskap og bruk av flere dimensjoner.

Ideelle organisasjoner

Planlegging, budsjettering og prognoser

Økonomi- og likviditetsstyring

Etablering av virksomheter

Kursvirksomhet

 

TJENESTER

REGNSKAP OG ØKONOMI

Løpende regnskapsføring og kontroll i tråd med god regnskapsskikk og god regnskapsførerskikk. Løpende rapportering av resultat, balanse, budsjett, prognoser og oppfølging av likviditeten. Offentlig rapportering (mva).

Årsregnskap og skattemelding for alle typer næringsvirksomhet. Skattemessige vurderinger og problemstillinger. Alle typer offentlige oppgaver.

KONSULENT OG RÅDGIVNINGSTJENESTER

For løpende oppdrag bistår vi etter avtale med planlegging og budsjettering, analyser og anbefalinger til endringer for bedre lønnsomhet. 

Vi kan bistå som styresekretær og ta ansvaret for protokoller og sikre at styret får den lovpålagte informasjonen

Etablering av virksomheter, omorganiseringer (fusjon/fisjon), omdanninger og avvikling. Vi har et bredt kontaktnett og samarbeider med revisorer og advokater når det er behov for ytterligere kompetanse.

KURS

Vi tilbyr åpne kurs og bedriftsinterne kurs innenfor regnskap, økonomi og administrasjon, styrearbeid og HR/HMS.

 

KOSTNADER

Ta kontakt for en samtale om dine behov, så blir vi enige om prisen. Vi kan ofte gi en fast pris eller et timeestimat.