↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 97 18 25

Vakt: 820 90 000

Besøksadresse

Dampsaga allé 4
2053 JESSHEIM
  1. Beskrivelse

Jessheim Dyreklinikk ble startet i 1984. Klinikken er spesialisert på smådyr, der målsettingen er å «ha alt på et sted».

 

Vi kan derfor tilby fagfelt som dekker lidelser på alle smådyr. Klinikken er velutstyrt og moderne. Den er delt opp i ulike avdelinger hvor hver avdeling er spesielt utformet med tanke på ulike typer diagnostikk, behandlinger og kirurgi.

Klinikken er også den eneste klinikken på Øvre Romerike som er sertifisert av Den norske Veternærforening.

Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til klinikkens behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter.

 

Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.

 

Klinikken får regelmessig tilsyn av DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker og for å beholde sin godkjenning må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis.