Det ble en sur start på ferien for Tore: – Heretter skal jeg bruke cruisekontrollen

Det ble en kostbar golf-tur for Tore, men han lo da UP ga ham boten.