– Denne aksjonen har ikke noe varig effekt, og det er mange ulovlige krysninger på Nordby stasjon. Men vi er opptatt av at folk skal tenke sikkerhet.

Det sier Pål Buset, ansvarlig for holdningsskapende arbeid i Bane Nor.

Tirsdag morgen var politiet, VY og Bane Nor på plass ved den mye omtalte og farlige jernbaneovergangen ved Nordby stasjon. Det ble delt ut brosjyrer til pendlere og til bilister som kjørte gjennom Nordbymoen.

– Aksjonen gikk fint. Vi gjør dette av og til for å komme med en sunn påminnelse om hvordan man bør oppføre seg på et krysningspunkt, forklarer Buset.

– De smetter under bommen

I avviksdatabasen til Bane Nor ligger alle innrapporterte hendelser og nestenhendelser ved togstoppet. Lokførere som skal sørover og som står stille ved stasjonen opplever hele tiden folk som går under selv om bommene er nede.

(Saken fortsetter under bildet)

– Det er på en måte innarbeidet fra flere som bor i nærheten at de smetter under bommen når de ser at toget står stille. Men plutselig gjør de det samme når det dundrer et godstog forbi. Gjør folk dette mange nok ganger så vil det statistisk skje en ulykke, mener Buset.

I løpet av våren planlegger Bane Nor å besøke tre av skolene i området blant annet for å gi opplysning om at man ikke skal krysse når bommen er nede.

– Mens vi venter på å få på plass permanent løsning, så er vi opptatt av folk skal tenke sikkerhet ved krysningspunktet.

Reguleringsarbeidet med å få på plass et trygt krysningspunkt startet i 2016. Nå, sju år senere har endelig Bane Nor skaffet bevilgninger til planfri krysning, men det er foreløpig usikkert når selve arbeidet kan begynne. Onsdag skal Bane Nor legge fram planene i et møte med Ullensaker kommune for å blant annet snakke om veien videre for prosjektet.

Usikker på oppstart: – Vi ønsker at Bane Nor skal komme i gang

– Har vært et problem i alle de årene jeg har vært lokfører

Lokfører og verneombud Tor Henning Flesvik er en av dem som er veldig glad for at det endelig skjer noe ved stasjonen.

– Det er kjempeviktig å dele ut disse brosjyrene i dag. Det er viktig å ha fokus på sikkerheten på denne planovergangen som har et problem i alle de årene jeg har vært lokfører, sier Flesvik som har jobbet som lokfører i over 20 år.

(Saken fortsetter under bildet)

Han er stasjonert på Eidsvoll og kjører ofte tog på akkurat denne strekningen.

– Vi har mange innrapporterte hendelser, også selvopplevde hendelser hvert eneste år fra denne stasjonen. Jeg ser stadig vekk mennesker som velger å krysse selv om bommene står nede, og vi lokførere sitter ofte med hjertet i halsen når vi kjører mot Nordby. Jeg har selv opplevd påkjørsler, derfor er det guffent å se at folk går ut i sporet, forteller Flesvik.

Nå øyner han og andre lokførere håp om undergang.

– Vi er veldig glad for at det skjer noe her. Nordby er verstingen på landsbasis på antall innrapporterte hendelser og nesten hendelser, påpeker lokføreren.

– Får stadig meldinger om at det befinner seg personer i sporet

Politiet var også invitert av Bane Nor for å være med på den holdningsskapende aksjonen i morgentimene tirsdag.

– Vi er her for å forebygge at folk går på rødt lys, og at det skal skje ulykker. Vi har hatt noen ulykker og flere nestenulykker på denne planovergangen, derfor er det viktig det vi gjør her i dag, sier innsatsleder Bjørn Christian Willersrud i Øst politidistrikt, som legger til:

– Politiet får stadig meldinger om at det befinner seg personer i sporet, men når vi kommer har de forsvunnet. Jeg mener det er viktig med en holdningsendring for å få bukt med dette problemet. Det som er positivt nå, er at vi kan se fram til at det denne undergangen skal komme på plass, avslutter Willersrud.

(Saken fortsetter under bildet)

– Da skal vi sprette champagnen

To som har kjempet for planfri krysning i mange år, og som er naboer til den farlige togstrekningen, er Bernt Henriksen og Jon Smestad. De er henholdsvis leder og nestleder i Nordbymoen Vel.

– Vi har gledet oss i mange år til å få det stengt veien sånn at det kan bli roligere for oss som bor her. I tillegg er det å bli kvitt tutinga fra togene som passerer noe vi virkelig ser fram til. Det går på helsa løs, og jeg vet om folk som har jo flyttet herfra på grunn av det, sier Smestad.

(Saken fortsetter under bildet)

– Nå kommer endelig det vi har ventet på i så mange år. Vi trodde det skulle skje i 2016 da det ble nedsatt en kommisjon for arbeidet, og det ble laget flotte tegninger, forteller Henriksen.

Han er enig med Smestad om at den planfrie krysningen skal bli bra å få på plass.

– For oss som bor her blir det fantastisk. Da slipper vi å være engstelig for våre myke trafikanter som skal krysse denne farlige overgangen, i tillegg får vi stengt all trafikk gjennom boligområdet, sier Henriksen før Smestad legger til:

– Når det stenges og arbeidet begynner, da skal vi sprette champagnen.