– Dette er en gavepakke. Firefelts motorvei med 110 rett til stuedøra

Firefelts motorvei med 110-grense fra Hauerseter til Kongsvinger. Det blir en realitet innen få år om Fremskrittspartiet får det slik de ønsker.