– Dette er ingen vanlig søndag. Jeg vil tro vi er den kommunen i landet som er hardest rammet

Ordføreren i Ullensaker har bedt om et krisemøte med utsatte bransjer i Ullensaker mandag.