– Dette må vi ta oss råd til selv om vi er en nasjon i krise

Ordføreren ber om at kommunestyret i kveld slutter seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria».