Stort behov for omsorgsboliger: - Flere utbyggere er positive

Ullensaker kommune er godt i gang med å spørre større utbyggere om å implementere omsorgsboliger i planlagte prosjekter.