Forliksrådet i flykommunen har over 300 ubehandlede saker liggende. De fleste handler om flyforsinkelser: – Jeg måtte true med å si opp

Forliksrådet i Ullensaker har de siste årene økt med så mange saker at leder Petter Stensby til slutt truet med å si opp hvis det ikke ble satt inn økt kapasitet . Nå har rådet søkt om å få utvide med en helt ny avdeling.