Toget skal ta reisende fra Jessheim til Oslo S på kun 24 minutter, men er så ofte innstilt og forsinket at folk mister tillit til togtilbudet.

– Dagens tilbud fungerer for dårlig på grunn av alle innstillingene, sier Erik Storø.

– Det gjør planleggingen av arbeidsdagen vanskelig og fører til at du kommer for sent til planlagte møter.

Han ble rammet onsdag da ekspressavgangen 07.50 nok en gang ble innstilt, den andre gangen på åtte dager og sjette gangen så langt i år.

– Det er mange som har flyttet ut til Jessheim, og det er uheldig om stadig flere må benytte seg av bil i stedet for offentlig transport, sier Storø.

Må bli bedre

Ullensaker-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher skjønner pendlernes frustrasjon. Han mener togtilbudet på Jessheim må bli større og bedre.

Han etterlyser blant annet:

* Flere ekspresstog

* Dobbeltspor hele veien fra Jessheim til Lillestrøm

* Avganger hvert kvarter

* Ny togstasjon vest på Jessheim tilknyttet Gardermobanen

– Bane Nor må bygge ut og forbedre tilbudet, ikke vente til det er kommet nok kunder. Det må investeres for å få folk til å reise kollektivt, sier Schumacher, som mener flere ekspresstog, dobbeltspor og avganger hvert kvarter er et minimum.

– Jessheim er en storby i vekst, med innbyggere som krever høy mobilitet. Det er derfor på tide å satse mer på det lokale jernbanenettet, sier Schumacher.

Les hva Jernbanedirektoratet svarer på Schumachers ønsker i bunnen av saken.


To innstillinger siden påske

Onsdagens kansellering skyldtes at et tog sperret det ene sporet på hovedbanen, noe som gjorde at ekspresstoget ikke rakk avgangstidspunktet.

– Når vi setter opp et tog har vi alle intensjoner om å kjøre den togavgangen, så det er uheldig hver gang en innstilling skjer. Vår kontrakt med kundene er rutetabellen, og den jobber vi for å oppfylle, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Ekspresstoget har vært innstilt seks ganger i år, og to ganger etter påske, ifølge Bane Nor. Toget anses som et tillegg til den ordinære trafikken, og er det første som innstilles ved større infrastrukturhendelser.

– Etter påske har vi og de reisende opplevd noen akutte feil på jernbanen, som har ført til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Vi forstår at togpassasjerene, og særlig pendlerne, blir frustrerte når togene ikke går når de skal, uavhengig av årsak, sier Hilde Marie Braaten, senior kommunikasjonsrådgiver presse i Bane Nor.

– Hvordan svarer dere dem som mener at togtilbudet mellom Jessheim og Oslo er upålitelig?

– På denne toglinjen er punktligheten så langt i år 94,2 prosent, som er over målet vårt på 90 prosent. Så vi er ikke enige i at togtilbudet er upålitelig, sier Braaten.

Ikke aktuelt med kvartersavganger

Det er Jernbanedirektoratet som får jobben med å svare på ordførerens ønsker. Ifølge kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud er det ingen planer om kvartersavganger mellom Jessheim og Oslo.

– Togtilbudet mellom Jessheim og Oslo S er basert på halvtimesavganger, og dette er på samme nivå som andre byer i tilsvarende avstand fra Oslo. Vår oppfatning er at det er enkelt å velge toget for reiser mellom Jessheim og Oslo. Reisetiden er 37 minutter, og det går tog hver halvtime, sier Jønsrud.

Pendlerne må også se langt etter flere ekspresstog.

– Det kjøres én ekspressavgang Jessheim-Oslo S i morgenrush, og denne ble etablert fordi det var mulig å omdisponere ressurser i morgenrushet. Utover dette er det ikke planer om flere ekspressavganger, sier Jønsrud.

Når det kommer til ordførerens ønske om dobbeltspor til Lillestrøm, viser direktoratet til fjorårets rapport om hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll. Her blir et ekstra spor nordover fra Jessheim stasjon fram mot en ny Nordby stasjon nevnt som et mulig tiltak, i tillegg til nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon og funksjonelt dobbeltspor fra Lindeberg til Kløfta.

Rapporten skisserer også et konsept med ekspresstog på Gardermobanen mellom Lillestrøm, Kløfta og Jessheim, der Jessheim får en ny sporforbindelse ved Langeland. Det er alternativet som vurderes å gi størst tidsbesparelser for reisende til og fra Jessheim.

– Hovedbanen fra Lillestrøm til Eidsvoll er erklært overbelastet. Som en konsekvens av dette har det blitt gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere mulige tiltak. Samferdselsdepartementet arbeider nå med å følge opp denne utredningen, skriver seniorrådgiver Edvard Andersen i Samferdselsdepartementet i en e-post.