Gjør endringer i barnetrygden: – Viktig at familiene som trenger det aller mest faktisk får beholde den

Fra 1. april 2021 skal ikke barnetrygd regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp.