Har brukt nærmere ti millioner kroner på utbyggingsprosjekt. Nå er det lagt på is: – Dette er svært uheldig for oss

Utbyggeren tilbydde seg å bekoste jernbanestasjon, rundkjøring og innfartsparkering mot å få bygge boliger. Nå er området plassert langt bak i rekka av utbyggingsprosjekter som skal prioriteres de nærmeste årene.