Har sendt varsel om manglende karaktergrunnlag til 157 elever: – Vi strekker oss langt for å få elevene vurdert

Ullensaker kommune har denne våren sendt ut 157 varsler til ungdomsskoleelever som har manglende vurderingsgrunnlag. Stort fravær og lese- og skrivevansker kan være noen av årsakene til at lærerne ikke har nok kunnskap om elevenes kompetanse for å få satt karakter.