Har støtt på uventede problemer under rivingen: – Det kan forsinke arbeidet noe

Rivingen av gamle Algarheim skole vil sannsynligvis ta noe ekstra tid, som følge av at det er funnet asbest i veggene.