(Romerikes Blad)

– Heimevernet i Oslo må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser også der, sier oberstløytnant Gisle Fagerland som er fungerende sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

Til uka skal om lag 2.000 heimevernssoldater trene i flere byer og tettsteder i og rundt Oslo. Treningen soldat involverer at det blir synlige i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder.

– Heimevernet vil derimot trene på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig, skrive de i en pressemelding.

Heimevernet opplyser at befolkningen kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter.

– Hensikten er å stoppe og kontrollere biler, men man ønsker så langt som mulig at dette ikke skal påvirke sivilbefolkningen. Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten.