Wineke ventet i ett år på tilpasset leilighet– Nå kommer jeg ikke inn på soverommet med rullestol

Wineke Tollefesbøl ble først plassert i en leilighet der hun ikke kom ut av døra på egenhånd. Nå viser det seg at den nye leiligheten heller ikke er tilpasset behovet til den rullestolavhengige kvinnen.