Her skal Adele få psykologhjelp i tiden framover: – Den uroen som er der fra før kan ganges med hundre

Adele Moe har gått fat til psykolog i 17 år. Hun er en av flere pasienter som nå tilbys psykologhjelp på nett etter koronautbruddet. Det gir henne tryggheten og forutsigbarheten i hverdagen hun nå er helt avhengig av.