I disse kommunene får innbyggerne daglig digital smitteoppfølging: – Ved avvikende svar tar helsepersonell kontakt

To av romerikskommunene tilbyr nå en digital tjeneste til innbyggere som er smittet, har symptomer eller er i risikogruppe for alvorlig sykdom ved smitte av covid-19.