Idrettsrådet ber kommunen om forhåndsutbetaling av en halv million kroner: – Vi er bekymret for de unge

Ullensaker Idrettsråd ber om å få forhåndsutbetalt 500.000 kroner i kommunal støtte etter at idrettslagene allerede har tapt flere hundre tusen kroner som følge av avlyste arrangementer.