– Jeg er skuffet. Dette kompenserer ikke i nærheten av det tapet vi har hatt

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er nedslående lesing for ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker. – Fordeles dette flatt til kommunene, får vi 14 millioner kroner, sier han. Merutgiftene er mange ganger større.