– Jeg vil være nøye på å plukke ut hvilke saker vi trenger å vedta nå

Det politiske livet i Ullensaker går sin gang via digitale plattformer. Nå jobbes det for at offentligheten skal kunne følge møtene fra politikernes hjemmekontor.