Stadig flere tjuvstarter jula: – Det er mye tid­li­ge­re salg enn før

Al­le­re­de nå er Per Ising­rud i gang med sitt år­li­ge ju­le­tre­salg på Jess­heim. Han imø­te­kom­mer en na­sjo­nal trend, men inn­røm­mer at 2. desember nok er i tid­lig­ste laget.