Jobbet 700 timer på karantenehotellet: – Innsatsen har vært avgjørende

Sivilforsvaret har spilt en avgjørende rolle i den første uka med ansvaret for karantenehotellet.