Kjeden har gått konkurs to ganger, nå gjenåpnes to butikker på Romerike

– Det vil det nok bli vurdert noen tilpasninger.