Koronaen har allerede kostet fengslet to millioner kroner: – Det er bekymringsfullt

På det meste hadde Romerike fengsel, avdeling Ullersmo, 60 ansatte i karantene som følge av Korona-utbruddet. Det førte til store ekstrautgifter for å opprettholde bemanningen.