Flytter den populære kafeen: – Her kan vi fortsette i samme gode ånd

I 20 år har folk stimlet til kulturkafeen i rådhusfoajeen. Fra påske flyttes det populære opplegget.