– Med dette budsjettet sørger vi for at tilbudet i skoler, barnehager og andre velferdstjenester opprettholdes

– Etter en tid med stadig mer utfordrende kommuneøkonomi, tar vi i posisjonen nå grep som sikrer en mer bærekraftig økonomi.