– Mørke bakgater og jernbaneunderganger er steder det er lett å utføre kriminelle handlinger

Går sammen om framtidens by.