Nå starter arbeidet med Jessheims mest omstridte vei. At fuglene hekker stanser ikke hogstmaskinene

Hogsten i veitraseen starter i begynnelsen av april.