Nekter å skrote nybygget motorvei: – Vi må utnytte ressursene på en bedre måte

Viken fylkeskommune krever at delene av E16 som allerede er bygget, må videreføres.