– Vi må ha et sted å være, så vi slipper å henge ute på gata

Ungdommer på Jessheim er positive til at kommunen ønsker å etablere en ny møteplass for dem. De er likevel tydelige på at de ønsker å ha en voksen person til stede.