Åp­net ju­le­ga­ta for før­s­te gang: – Det­te har jeg gle­det meg vel­dig til

Åp­nin­gen av ju­le­ga­ta har for lengst ruk­ket å bli en tra­di­sjon på Jess­heim, men i år kun­ne Ullensakers nye ord­fø­rer Ey­vind Jørgensen Schumacher for al­ler før­s­te gang åpne gata fra ta­ler­sto­len.