Nytt smittegrep: Vil at barna skal leveres forskjellige steder

I forbindelse med åpningen av barnehagene, er kommunen spesielt opptatt av hvordan de skal løse hente- og bringesituasjoner.