Kommunen må spare inn 70 millioner kroner: –Evner vi ikke å endre situasjonen er det en reell sjanse for at vi havner på Robek-listen

Rådmannen omtaler dagens situasjon som alvorlig og uheldig. Ullensaker kommune må iverksette en rekke effektiviseringstiltak.