Stadig flere i kommunen må be om økonomisk hjelp for å klare seg i hverdagen: – Noen trenger penger for å få gjennomført barnas konfirmasjon

Over 100 familier er langtidsmottakere av sosialstønad i Ullensaker kommune. Barnas aktiviteter er noe av det første mange må velge vekk for å få pengene til å strekke til.