Ønsker å bygge omsorgsboliger på industrifeltet

Rognstad Eiendom ønsker seg Ullensaker kommune som leietaker i det store bygget som skal reises i Energivegen. – Her kan kommunen få attraktive omsorgsboliger, uttaler Håkon Rognstad.