Parkeringsvakt Øystein drar alene inn over 110.000 kroner i bøter i måneden. Nå ansettes en til

Trodde korona ville sette en stopper for feilparkeringa. Der tok de feil.