Plassmangel fører til lange ventelister og prioritering av brukere: – Ingen optimal situasjon

Oppblomstring av korona har ført til nye restriksjoner ved helsestasjonene.