Tom Staahle refser rasismeutspill: – Dette er jo slikt det gamle Sovjet sto for

– De har ikke skjønt noen ting.