– Det er lettere å få tak i amfetamin og heroin her enn i Oslo. Bare å ta en telefon

Eldre rusavhengige på Jessheim slår alarm.