Enighet om ny E16: – Vil få effekt for hele regionen

Ullensaker ønsker fart på utbyggingen av E16 med nye grep. Dermed er det full enighet mellom de fire kommunene om veien videre.