(Romerikes Blad)

Det vil i alle fall H og Frp ta bort når de vil fjerne parkeringsautomatene. Parkeringssystemet bør være kommet for å bli, det har gått seg til uten altfor mange sure oppstøt, og flesteparten av kommunens innbyggere er glad for at det ble innført.

Noen må håndheve

Selv om parkeringsautomatene blir fjernet, må det være noen som håndhever det parkeringsreglementet som skal gjelde. Og er det riktig at håndhevelsen av parkeringsplassene skal belastes alle skattebetalerne i kommunen? Bør ikke det være etter selvkostprinsippet, slik at de som bruker plassene betaler for seg og at kostandene med kontroll ikke blir nevneverdig belastet kommunekassa?

Bør brukes mer samfunnsnyttig

Pengene som dagens posisjon har opparbeidet og gjort en meget god jobb for, bør brukes på mer samfunnsnyttige formål. Frp senker i alle sine budsjetter de administrative kostandene i kommunen. Her vil de jo gjøre det stikk motsatte!

Bergsvein Bårdstu, samfunnsinteressert, Ullensaker