Skremt av de nye tallene: – Det kan hende vi må slå sammen eller legge ned noen skoler

Dersom politikerne i Ullensaker ikke finner noen nye inntektskilder, vil kommunens «sparebank» være tom innen fire år. Ordføreren påpeker at dette vil få store konsekvenser for innbyggerne.