Startet selskapet i fjor, nå har de tapt 60.000 på to dager: – Vi måtte klekke ut en ny idé

Avbestillingene renner inn hos relativt nyoppstartede Løkka Catering. Men nå har driverne fått en ny idé.