Stopper utbyggingsplaner på 200 mål dyrket mark: – Ullensaker har vært av landets verstinger. Denne pallplassen skal vi ikke lenger ha.

Politikere i Ullensaker vil gå drastisk til verks for å forhindre at ytterligere områder med fulldyrket mark skal gå tapt til fordel for utbygging. Ifølge varaordfører har det de siste årene foregått en meningsløs sløsing med landbruksjord.