– Har tro på at senteret kan bli et av de mest besøkte i Norge

Til sammen fire treningssentre ønsket å ligge ved Jessheims inngangsport. Nå har utbyggeren landet på kjeden han har mest tro på.