Vil utsette det omstridte høyhusprosjektet: – Kreves store baller og mye mot å gå tilbake nå

Flertallet i posisjonen vil trolig stemme for at klagene rundt blokkene i Gotaasalleen ikke blir tatt til følge. Det får Ullensaker Venstre til å rase mot sine egne.